TẦM NHÌN

  • Làm cho các dòng sản phẩm của cmmc trở nên phổ biến ở thị trường Việt Nam.

SỨ MỆNH

  • Tập trung vào sự phồn thịnh kinh tế của các bên liên quan.
  • Lấy sự tôn trọng, sự tuân thủ các qui luật tự nhiên, các tiến bộ khoa học, sự sáng tạo & sự phụng sự làm định hướng.

CHÍNH SÁCH

  • Chuẩn mực hóa sứ mệnh và giá trị cốt lõi.
  • Luôn lấy con người làm trọng tâm. Lấy sự chính trực, sự minh bạch & năng lực làm nền tảng của niềm tin.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chất lượng sản phẩm: BỀN BỈ – ĐỘC ĐÁO & SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG
  • Chất lượng phục vụ: TẬN TÂM NÂNG TẦM ĐỘI NGŨ
  • Chất lượng kinh tế: CẠNH TRANH LÀ XU THẾ – KINH TẾ LÀ WIN – WIN

Sản phẩm nổi bật

KEO LÓT CHỐNG THẤM WATKOTE PRIMER

xem thêm

KEO CHỐNG THẤM WATKOTE MASTIC

xem thêm

KEO CHỐNG THẤM WATBOND SB

xem thêm

KEO CHỐNG THẤM WATKOTE SB

xem thêm

keo chống thấm duralic

xem thêm

DỰ ÁN & CÔNG TRÌNH

VIDEOS HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHỐNG NÓNG DURATHERM

KEO CHỐNG THẤM WATKOTE