VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ – Sản Xuất Vật Liệu Sáng Tạo (CMMC Co., Ltd.) được thành lập với mục đích nghiên cứu và sản xuất các loại vật liệu thi công cầu đường, thi công chống thấm, chống nóng và sơn dầu cao cấp sử dụng trong các công trình xây dựng.

TẦM NHÌN

Làm cho các dòng sản phẩm của CMMC trở nên phổ biến

SỨ MỆNH

Truyền thông các giá trị cốt lõi của sản phẩm CMMC đến Khách hàng bằng ngôn ngữ thân thiện.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Ổn định chất lượng sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng chuỗi cung ứng một cách thuận tiện.

CHÍNH SÁCH

Tập trung vào nhu cầu và lợi ích trực diện của người tiêu dùng, chuỗi cung ứng, người lao động, quan tâm đến trách nhiệm xã hội và xem cạnh tranh là cơ hội để thay đổi.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Bền bỉ – Độc đáo & Sáng tạo không ngừng.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Bản đồ hướng dẫn