NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG

Nhũ tương nhựa đường CRS-1 là nhũ tương nhựa đường acid phân tách nhanh, phù hợp với vùng khí hậu nhiệt đới, được dùng làm lớp dính bám giữa các lớp bê tông nhựa. Sử dụng phổ biến trong việc thi công, duy tu và bảo dưỡng đường bộ.

ỨNG DỤNG:

 • Tưới dính bám: Là lớp nhũ tương nhựa đường mỏng được tưới giữa các lớp bê tông nhựa nóng để tạo ra sự dính bám chắc chắn giữa các lớp này.
 • Vá – trám mặt đường, tưới phủ bề mặt.
 • Kết hợp với các loại vật liệu khác tạo những ứng dụng mới cho các công trình giao thông.

LƯU TRỮ & VẬN CHUYỂN


 1. Để tránh việc tạo màng, nhũ tương nên được chứa đầy trong bồn để giảm sự tiếp xúc của nhũ tương với không khí.
 2. Nhũ tương nên được lưu trữ trong các bồn đứng. Bồn nằm và phuya chỉ nên sử dụng để lưu trữ nhũ tương trong thời gian ngắn.
 3. Nhũ tương nên được khuất đều 15 phút mỗi ngày bằng cánh khuấy với tốc độ chậm để duy trì sự lơ lửng của các phần tử nhựa đường trong nước (Tránh sự dính kết các phần tử nhựa đường với nhau).
 4. Nhũ tương cũng có thể được khuấy trộn đều bằng cách bơm tuần hoàn từ đáy bồn lên đỉnh bồn. Tuy nhiên bơm quá nhiều có thể phá hỏng nhũ tương. Nếu sử dụng phương pháp này, bơm phải quay với tốc độ chậm.
 5. Lưu trữ Nhũ tương nhựa đường CRS-1 ở nhiệt độ từ 50°F (10°C) đến 185°F (85°C). Không được làm nóng nhũ tương nhựa đường lên quá 185°F (85°C). Ở nhiệt độ cao nước sẽ bay hơi làm thay đổi tính chất của nhũ tương.
 6. Không trộn lẫn các loại nhũ tương khác nhau khi lưu trữ cũng như khi vận chuyển. Bởi vì nhũ tương ngay cả khi cùng loại cũng có thể rất khác nhau về mặt hóa học. Bên cạnh đó, việc xác định sự khác biệt giữa các loại nhũ tương bằng trực quan là rất khó.
 7. Nên bơm nhũ tương từ đáy bồn để giảm thiểu tạp bẩn từ lớp màng có thể được hình thành trên mặt thoáng của nhũ tương. Nên sử dụng các tấm chắn khi vận chuyển nhũ tương để giảm sự giao động có thể phá hỏng nhũ tương.
 8. Kiểm tra độ sạch của bồn chứa trước khi bơm nhũ tương vào.